การอัพลิงค์ดาวเทียม

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2558 เนกซ์สเตป เปิดตัว“ กู๊ดทีวี” แพลตฟอร์มทีวีดาวเทียม จานทึบ Ku-Band อัพลิงค์ครั้งแรกที่ NT Telecom นนทบุรี

สถานีอัพลิงค์หลักที่นนทบุรีและมีสถานนีสำรองที่ศรีราชา ซึ่งห่างจากกรุงเทพฯ 110 กม.

เนกซ์สเตป ทำงานอย่างใกล้ชิดกับ NT Telecom (CAT Telecom) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจการโทรคมนาคมขนาดใหญ่ในประเทศไทย เพื่อสร้างแพลตฟอร์มทีวีดาวเทียมที่ให้ความรู้ในประเทศไทยให้บริการ 23 ล้านครัวเรือนทั่วประเทศ