บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด

ความเชื่อของเรา ความรู้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของคนไทย ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน

ภารกิจของเรา การให้ความรู้และวิถีทาง ผ่านการใช้ทีวีเป็นสื่อหลักในการเข้าถึงครอบครัวคนไทย เนื่องจากในครัวเรือนไทยมีทีวีมากกว่า 46 ล้านเครื่อง จากประชากรทั้งหมด 23 ล้านครัวเรือน นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังมีส่วนช่วยในการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่

วิธีการทำงานเป็นอย่างไร เนกซ์สเตป เป็นบริษัทกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือผู้คนด้วยการให้ความรู้แก่พวกเขา เราเชื่อว่าหากเราสามารถให้ความรู้และวิถีทางแก่ครอบครัวเล็ก ๆ ขยายไปสู่สังคมชุมชน ครอบครัวเหล่านั้นก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ่น และพวกเขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศได้ วิธีการที่ เนกซ์สเตป พัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวเป็นผู้นำให้กับประเทศไทย

Video Exchange Asia Conference

อมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป พูดถึงวิธีที่เนกซ์สเตป/กู๊ดทีวี สามารถช่วยพัฒนาคนเพื่อก้าวเป็นผู้นำรุ่นใหม่ให้กับประเทศไทยในงาน Video Exchange Asia Conference กรุงเทพฯ (พฤษภาคม 2562)

รายการมีปากมีเสียง
รายการ มีปากมีเสียง

อมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป นำเสนอเกี่ยวกับ Soft Power ไทย ที่ช่อง Youtube มีปากมีเสียง ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ประเพณี วัฒนธรรมไทย ที่สามารถออกไปสู่สายตาของคนทั่วโลกได้ โดยการใช้ Content ผลิตจากประเทศไทย ซึ่งออกอากาศที่ช่อง Thainess จาก Next Step ผ่านดาวเทียม AsiaSat (พฤษภาคม 2565)

Soft power Another force driving Thai economy
Soft power Another force driving Thai economy

อมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป ร่วมพูดคุยเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดย Soft Power ไทย ถ่ายทอดสดช่อง The Nation Thailand โดยนำเสนอช่อง Thainess จาก Next Step เป็นช่องทางใหม่ ให้กับของดีทั่วประเทศไทย ออกไปสู่ประชาคมโลก ผลักดันเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน (กุมภาพันธ์ 2565)

Asia-Pacific Satellite Communications Council Satellite Conference and Exhibition 2019

อมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป ร่วมเสวนาทิศทางเทคโนโลยีของโครงข่ายทีวีดาวเทียมที่ยังมีความสำคัญในทุกบ้าน ทุกครัวเรือนทั่วโลก ในงาน Asia-Pacific Satellite Communications Council Satellite Conference and Exhibition 2019 (พฤศจิกายน 2562)

เราให้ทุนสนับสนุนโครงการอย่างไร ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายอนุญาตให้เก็บค่าบริการในการรับสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งต่างจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีกฎหมายการกระจายเสียงรองรับการเก็บค่าบริการการรับสัญญาณโทรทัศน์ เนกซ์สเตป นำรูปแบบลักษณะนี้มาปรับใช้ โดยการเก็บค่าธรรมเนียมต่อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ 8 เหรียญสหรัฐต่อเดือน เทียบเท่ากับราคาค่าสาธารณูปโภค ซึ่งถูกที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับบริการอื่น ๆ ที่มีให้