บริษัท เนกซ์สเตป จำกัด

ความเชื่อของเรา
ความรู้คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาความยากจนของคนไทย ลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน

ภารกิจของเรา
การให้ความรู้และวิถีทาง ผ่านการใช้ทีวีเป็นสื่อหลักในการเข้าถึงครอบครัวคนไทย เนื่องจากในครัวเรือนไทยมีทีวีมากกว่า 46 ล้านเครื่อง จากประชากรทั้งหมด 23 ล้านครัวเรือน นอกจากนี้โซเชียลมีเดียยังมีส่วนช่วยในการเข้าถึงกลุ่มวัยรุ่นและคนรุ่นใหม่

วิธีการทำงานเป็นอย่างไร
เนกซ์สเตป เป็นบริษัทกิจการเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือผู้คนด้วยการให้ความรู้แก่พวกเขา เราเชื่อว่าหากเราสามารถให้ความรู้และวิถีทางแก่ครอบครัวเล็ก ๆ ขยายไปสู่สังคมชุมชน ครอบครัวเหล่านั้นก็จะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ่น และพวกเขาจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาประเทศได้

วิธีการที่ เนกซ์สเตป พัฒนาคนรุ่นใหม่ ให้ก้าวเป็นผู้นำให้กับประเทศไทย

อมรภัทร ชมรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เนกซ์สเตป พูดถึงวิธีที่เนกซ์สเตป/กู๊ดทีวี สามารถช่วยพัฒนาคนเพื่อก้าวเป็นผู้นำรุ่นใหม่ให้กับประเทศไทยในงาน Video Exchange Asia Conference กรุงเทพฯ (พฤษภาคม 2562)

เราให้ทุนสนับสนุนโครงการอย่างไร
ในประเทศไทยไม่มีกฎหมายอนุญาตให้เก็บค่าบริการในการรับสัญญาณโทรทัศน์ ซึ่งต่างจากประเทศกำลังพัฒนาที่มีกฎหมายการกระจายเสียงรองรับการเก็บค่าบริการการรับสัญญาณโทรทัศน์ เนกซ์สเตป นำรูปแบบลักษณะนี้มาปรับใช้ โดยการเก็บค่าธรรมเนียมต่อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ที่ 8 เหรียญสหรัฐต่อเดือน เทียบเท่ากับราคาค่าสาธารณูปโภค ซึ่งถูกที่สุดในตลาดเมื่อเทียบกับบริการอื่น ๆ ที่มีให้