การผลิตและการจัดจำหน่ายรายการ

เอเชียมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน รวมถึงสถานที่ที่เป็นเอกลักษณ์ สารคดีส่วนใหญ่ในตลาดโลก มักมาจากทางตะวันตก ทีมงานฝ่ายผลิตของเนกซ์สเตป จะนำมุมมองใหม่ของประเทศไทยและประเทศในเอเชียไปสู่ตลาดโลกให้ผู้ชมทั่วโลกได้รับชม ด้วยสารคดีที่ไม่เหมือนใครและไม่เคยมีมาก่อน เช่น ธรรมชาติและสัตว์ป่า ผู้คนและสถานที่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม อาหาร และอื่น ๆ


Thailand From Above

Synopsis  Thailand From Above


Food To die for

Synopsis Food To die for


The road to


ช่องทางการจัดจำหน่าย – เนกซ์สเตป ผู้ผลิตและให้บริการช่องรายการสารคดี 24 ชั่วโมง 4 ช่อง สำหรับตลาดในประเทศไทยและพร้อมขยายไปยังต่างประเทศ

ช่องสำรวจโลก  “ท่องโลกไปกับสารคดีทุกประเภท”


ช่อง Animal Show “สัตว์โลกน่ารัก”


ช่อง MySci “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”


ช่อง Thainess TV “มุมมองที่แตกต่างของประเทศไทย”