มูลนิธิสำรวจโลก

พวกเราคือใคร?
มูลนิธิสำรวจโลก เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรของ ของบริษัทเนกซ์สเตป ย้อนกลับไปในปี พ.ศ. 2543 เราเริ่มออกอากาศสารคดีครึ่งชั่วโมงสำหรับเด็กและครอบครัวคนไทย ในรูปแบบ Branded Block ผ่านทางทีวีภาคพื้นดินช่อง 9 เราพบว่าผู้ชมทีวีส่วนใหญ่เป็นครอบครัวที่ยากจนในประเทศไทย ที่สามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ได้น้อย ต่างจากครอบครัวที่ร่ำรวย พวกเขาสามารถเข้าถึงเนื้อหาความรู้ผ่านทีวีระบบเติมเงิน Pay TV ซึ่งเป็นช่องว่างของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนที่เกิดขึ้นในประเทศไทย

ความเชื่อของเรา
ผู้คนไม่สามาถเลือกได้ว่าจะเกิดมาในครอบครัวแบบไหน พวกเขาอาจเกิดในครอบครัวที่ยากจนหรือร่ำรวย มูลนิธิสำรวจโลก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนในประเทศไทย วิธีเดียวที่จะช่วยพวกเขาได้ คือให้ความรู้และประสบการณ์แก่พวกเขา เพื่อต่อยอดวิธีคิดที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถพัฒนาตนเองและครอบครัวของพวกเขาได้

อย่างไรก็ตามช่องทีวีในประเทศไทย ไม่ได้นำเสนอเนื้อหาและสารคดีที่ดีสำหรับเด็กและครอบครัวเพื่อสนับสนุนพัฒนาการของเด็ก

วัตถุประสงค์ของเรา
– พัฒนาสื่อเพื่อช่วยพัฒนาการเด็กและพฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็ก

– เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในการนำผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบำบัดรักษาแล้วกลับคืนสู่สังคม
– พัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมกันของคนพิการในสังคม
– ประสานงานกับองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรอื่น ๆ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ
– ไม่มีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

วิธีการทำงาน
มูลนิธิสำรวจโลก ไม่มีการขอรับบริจาคจากสาธารณะ แต่บริษัทเนกซ์สเตป จะมอบเงินทุนให้กับ มูลนิธิสำรวจโลก เพื่อให้องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรสามารถทำกิจกรรมได้ตามวัตถุประสงค์ บริษัทเนกซ์สเตป เป็น บริษัทกิจการเพื่อสังคมที่มีการระดมทุนด้วยตนเองจากการสนับสนุนที่ไม่ได้มาจากรัฐบาล เราสร้างแพลตฟอร์มทีวีแห่งความรู้ชื่อ Good TV สำหรับคนไทย โดยแบ่งเป็นเนื้อหาที่เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์

การพัฒนาสมองของเด็ก ในช่วงปีแรกๆ
พัฒนาการของเด็กในช่วงปีแรก ๆ เป็นพื้นฐานสำหรับทุกคนและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเด็กอายุ 0-3, 4-8 และ 9-12 ปี เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้ชมเหล่านั้น มูลนิธิสำรวจโลก จะเติมเต็มช่องว่างสำหรับผู้ที่ต้องการสิ่งเหล่านี้ แต่ไม่มีความสามารถในการเข้าถึงหรือได้รับการสนับสนุน นี่คือแนวคิดในการใช้คอนเทนต์เพื่อพัฒนาเด็ก ๆ